به صفحه شخصی من خوش آمدید


هدف اصلی این صفحه آشنا کردن هموطنان عزیز علاقمند به الکترونیک با قسمتی از این علم میباشد.
بدلبل محدودیت زمانی, کلیه مطالب ناتمام آن بمرور زمان تکمیل خواهد شد.

اگر در مطلب یا نوشتاری به شخص دومی ارجاع یا لینک داده شود, بدلیل اینکه من هیچگونه اراده ای در تعیین نوع و محتوی آن مطالب ندارم, خود را از هر گونه مسٔولیتی در ازای محتوی آن شامل مطالب خشونت آمیز, خلاف عفت عمومی و اخلاقی, مبرا میدانم.

"توجه"
مطالب, موضوعات و نکاتی که در فسمت " دل نوشته ها " آمده است را من از اینترنت بعاریه گرفته ام زیرا بنظر من ارزش دوباره دیدن را داشته است.

استفاده از این مطالب با مسٔولیت شخصی استفاده کننده است.
صاحب این صفحه هیچگونه مسٔولیتی در برابر صدمات احتمالی جانی و خسارات مالی مستقیم و غیر مستقیم که بخاطر استفاده از مطالب این صفحه ایجاد میشود را بعهده نمیگیرد.
هرگونه استفاده تجاری از مطالب این صفحه که حاصل کار شخصی من است, بهرصورت و شکلی احتیاج به اجازه دارد و فقط برای اشخاص خصوصی و آماتور آزاد میباشد.
تمام حقوق این صفحه محفوظ میباشد.
با اهل خرد باش که اصل تن تو . . . گردی و نسیمی و غباری و دمی است